Naše služby poskytujeme v bratislavskom a trnavskom kraji. Kontaktujte nás: +421 911 660 805

Predaj a dovoz materiálu

MAKADAM - 16€ /tona bez DPH
Zmiešaný recyklát - 0
€ /tona platí sa dovoz
Betónový recyklát - 5
 /tona 
Stavebný materiál aj s výhodným dovozom. 
  • MERCEDES max 7 m3/9t/ cena 1,10 € / km
  • MERCEDES 8x4 max 16 m3/20t/ cena 1,40 € / km

Potrebný sypký materiál
Pristavíme k Vašej stavbe

Recykláty

Frakcia- Druh Objemová hmotnosť m3/t Popis
0-63 Betónový recyklát 1,60t Vhodný pod zámkové dlažby a aj ako výplň do základových dosiek
0-63 Tehlový recyklát1,40t Vhodný na zásypy základov a aj na úpravu ciest (stavenísk)
0-63 Zmiešaný recyklát
1,50tVhodný ako výplň do základov
0-32 bitúmenový recyklát (betón, tehly)1,70tVhodný na výstavbu dočasných ciest
Pracujeme v pondelok až v sobotu v bratislavskom a v trnavskom kraji. Radi Vám zabezpečíme a dodáme potrebný materiál. Naša spoločnosť sa špecializuje na predaj a dovoz nasledovných materiálov:

Štrkopiesky

Frakcia- Druh Objemová hmotnosť m3/t Popis
0-4 riečny kameň 1,60t Riečný kameň sa používa na potery hál a je vhodný aj na podlahové kúrenie
0-22 štrk 1,80t Vhodný na všeobecnú betonáž podláh,prekladov atd.
0-32 štrk netriedený 1,80t Vhodný do základových dosiek ako výplň
4-8 riečny kameň 1,50t Vhodný na betonáž a aj na drenážne násypy
8-16 riečny kameň/16-22/22-63 1,60t Vhodný na zásyp základov, okrasné násypy

Zemina

Frakcia- Druh Objemová hmotnosť m3/t Popis
Zemina - triedená1,40t Zemina na pestovanie trávnika
Zemina - zásypová 1,40t Zemina na zvýšenie pozemku a vhodné aj na zásypy

Piesok

Frakcia- Druh Objemová hmotnosť m3/t Popis
0-1 zásypový piesok 1,60t Vhodný na pucované omietky, ihriska, vhodné na podporu trávnika
Kopaný piesok 1,40t Používa sa na murovanie, zafugovanie zámkovej dlažby

Drvené kamenivo makadam

Frakcia- Druh Objemová hmotnosť m3/t Popis
0-4 drvené kamenivo - makadam 1,60t Vhodný pod zámkovú dlažbu
4-8 drvené kamenivo - makadam 1,60t Vhodný pod zámkovú dlažbu, vhodný aj na tvorbu príjazdových ciest
8-16 drvené kamenivo - makadam1,60tVhodný pod zámkovú dlažbu
16-32 drvené kamenivo - makadam1,55tPodsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, okrasné násypy
32-63 drvené kamenivo - makadam1,50tPodsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, okrasné násypy