Naše služby poskytujeme v bratislavskom a trnavskom kraji. Kontaktujte nás: +421 911 660 805

Odvoz a likvidácia odpadu

Likvidáciu vykonávame len na legálnych skládkach
 • Zmiešaný odpad
 • Stavebný odpad (betón, tehly, dlaždice, keramika, ...)
 • Bio odpad (konáre, lístie, zemina, ...)
 • Objemný odpad (plasty, obaly, drevo, komunálny, ...)

AKCIA kontajner na zem 100€/5m3    120€/7m3 

Kontajner na 5 dní. Akcia do konca apríla. Ceny sú bez DPH

Odvoz a dovoz kontajnerov
Pristavíme až na Vašu stavbu

Naša spoločnosť sa zaoberá dovozom a odvozom kontajnerov a samotným odvozom odpadu. Máme k dispozícii reťazové kontajnery v objeme 5m3, 7m3 a 10m3. Kontajner pristavíme na Vami určené miesto. Odvoz odpadu a jeho likvidácia sa vykonáva len na zákonom povolených skládkach. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

10m3 kontajner nepoužívame na stavebnú suť , zeminu a kontajner MIX, pretože do 7,5m3 kontajnera nám vojde 10ton a to je maximálna zdvihová nosnosť auta.

Odvoz a likvidáciu odpadu realizujeme aj pre: Bratislava, Pezinok, Senec a okolné dedinky.

Pracujeme od pondelka do soboty v bratislavskom a v trnavskom kraji. Pozor: Cena za odvoz zmiešaného odpadu sa odvíja od množstva a druhu odpadu.

Orientačný cenník

Pri odvoze väčšieho množstva kontajnerov možná zľava.

Kontajner 5 m3

 • Stavebná suť čistá 180 € bez DPH, (môže obsahovať čistú zmes tehál, omietok, betónu, obkladov, dlaždíc, škridle, kameňa, zeminy, sadrokartónu ) bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!!
 • Zemina 120 € bez DPH / Akcia 100 € bez DPH (môže obsahovať: piesok, ornica, výkopová zemina ,ílovitá zemina a rôzne typy sypkých materiálov)
 • BIO (drevo) 130 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 190€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad - cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)
 • Kontajner MIX 230 € bez DPH, (obaly, papier, PVC, kartóny, fólie, drevo, plasty, železo, nábytok, sklo, elektroniku, stavebnú suť, sadrokartón) Bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!
 • Betón čistý 150 € bez DPH

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni

Kontajner 7 m3

 • Stavebná suť čistá 7.5m3/220 € bez DPH, (môže obsahovať čistú zmes tehál, omietok, betónu, obkladov, dlaždíc, škridle, kameňa, zeminy, sadrokartónu ) bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!!
 • Zemina 150 € bez DPH / Akcia 120 € bez DPH (môže obsahovať: piesok, ornica, výkopová zemina ,ílovitá zemina a rôzne typy sypkých materiálov)
 • BIO (drevo) 7,5m3 160 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 220€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad - cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)
 • Kontajner MIX 260 € bez DPH, (obaly, papier, PVC, kartóny, fólie, drevo, plasty, železo, nábytok, sklo, elektroniku, stavebnú suť, sadrokartón) Bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!
 • Betón čistý 180 € bez DPH

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni

Kontajner 10 m3

 • BIO (drevo) 190 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 290€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad - cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni